La demandada dejó transcurrir el plazo establecido en el art. 64 LEC para formular declinatoria, única vía posible que la ley concede a la parte demandada para hacer valer el convenio arbitral

El Blog de José Carlos Fernández Rozas

vcbusvaoOF14b

LaSentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, de 4 de marzo de 2019, razona del siguientye modo: «la demandada va deixar transcórrer el termini establert a l’ article 64 LEC per formular declinatòria, única via possible que la llei concedeix a la part demandada per fer valer el conveni arbitral. Altrament, els tribunals no poden apreciar d’ofici la falta de jurisdicció perquè la causa derivaria precisament d’aquest conveni arbitral que no s’ha fet valer oportunament. Finalment només afegir en quest punt, que no es pot apreciar que la sentència hagi incorregut en incongruència omissiva pel fet que no haver-se referit a aquesta qüestió. La falta de jurisdicció per submissió a arbitratge que la demandada va plantejar en contestarla demanda i en la que va insistir a l’acte de l’audiència prèvia amb més d’un argument ( apreciació d’ofici i oposició com a incompliment contractual) va ser resolta…

Ver la entrada original 20 palabras más

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s